Valberedningens förslag tilll Stockholms Judoförbunds årsmöte 2009

Ordförande 1år: Michael Holm, nyval
Kassör 2 år: Kent Andersson, nyval
Ledamot 2 år: Manuel Santos, nyval
Ledamot 2 år: Micael Öberg, omval

Revisor 1år: Marcus Elfver, omval