Inför SJFs årsmöte den 14 mars 2010

Nedan finner ni Stockholms Judoförbunds styrelses motioner till Svenska Judoförbundets årsmöte söndagen 14 mars i Stockholm (se www.judo.se för mer info om mötet) samt FS svar till motionerna.

Ang. motionen om valberedning tycker vi självklart att det är positivt med en förändring enligt vår motion.

Ang. motionen om domarna anser vi att FS inte förstått problematiken samt hur det ser ut i praktiken och inte satt sig in i motionen tillräckligt. Stockholms Judoförbunds styrelse anser att motionen bör bifallas.

Fd. ledamoten i Stockholms Judoförbunds styrelse, Manuel Santos, är uppe för omval till FS och som ensam representant för Stockholmsregionen hoppas vi självklart på att ni klubbar stödjer honom om det blir omröstning på årsmötet. Manuel jobbar hårt för Stockholmsregionen och under hans tid i FS har vi lyckats lyfta fram fler frågor till FS och fått större gehör för dessa. Skulle vi tappa vår direktkontakt till FS så skulle det innebära ett stort steg bakåt för Stockholm och angränsande distrikt.

Motion 1 Motion 2